Optimaliseer uw personeelsadministratie met: 'De HR Manager'!

Verlof en Verzuim

Verlof
In de module Verlof kunt u alles omtrent het verlof van uw medewerkers registreren. U kunt verlof boeken, verloftegoeden inzien, ATV-verlof bijhouden en per medewerker een afwijkend tegoed invullen.

Verlofregeling 2012
De module Verlof biedt de mogelijkheid om vakantiedagen te labelen op basis van: soort verlof, datum van opbouw en verjarings-/vervaldatum. ‘De HR Manager’ zorgt er dan voor dat bij verlofopname automatisch het juiste deel van het verloftegoed wordt aangesproken. Met deze functionaliteit wordt de complexe administratie die de ‘Verlofregeling 2012* met zich meebrengt, volledig ondervangen.

* De ‘Verlofregeling 2012’ schrijft voor dat de niet genoten wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd zullen vervallen. Door deze wetgeving is er een verschil ontstaan in geldigheidsduur voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Verzuim
Ook kunt u in 'De HR Manager' alles omtrent verzuim registreren. In de module Verzuim worden de verzuimgegevens bijgehouden. U kunt hier de medewerkers ziek- en betermelden. Ook is het mogelijk om een verloopmelding vast te leggen. Daarnaast bevat de module Verzuim de volgende onderdelen:

·         Memo: hier kunt u aanvullende verzuimgegevens kwijt. De memo is af te schermen met rechten.

·         Poortwachter: aan de hand van de Wet Poortwachter ontvangt u signaleringen met betrekking tot een verzuimmelding.Afbeelding: voorbeeld verzuimoverzicht